Zwroty i reklamacje


1. Konsument ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny. W takim przypadku w ciągu 14 dni od daty dostawy należy zgłosić zamiar dokonania zwrotu. Następnie towar należy zwrócić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zwrot jest możliwy wyłącznie, jeśli towar jest kompletny i nie został uszkodzony lub zniszczony. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Zwracamy kwotę zakupu, bądź też wymieniamy na inny towar. Towary niestandardowe/personalizowane, tworzone pod specjalne zamówienie nie ulegają zwrotowi.
2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeśli sprzedana rzecz jest wadliwa lub niezgodna z opisem umieszczonym na stronach Sklepu, a także gdy wydano rzecz w stanie niekompletnym. Warunkiem prawa do reklamacji jest wysłanie pisemnego zawiadomienia o wadzie na adres email Sklepu (kontakt@azurowa-sowa.pl)  i odesłanie reklamowanego towaru na adres wskazany w punkcie 5. poniżej, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwego towaru na równorzędny, ale wolny od wad. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w ciągu 10 dni od daty otrzymania odesłanego przez Klienta reklamowanego produktu. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwraca koszt odesłania towaru w kwocie odpowiadającej kosztowi nadania przesyłki kurierskiej.
3. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep ponosi Sklep. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt odesłania towaru do Sklepu w kwocie odpowiadającej kosztowi nadania przesyłki kurierskiej.
4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
5. Towar odsyłany do Sklepu w ramach zwrotu, wymiany lub reklamacji należy odesłać w sposób umożliwiający uzyskanie potwierdzenia nadania na adres:

Wylatany.pl Michał Kwiatkowski
ul. Bolesława Pobożnego 25, 62-800 Kalisz
Z dopiskiem: www.azurowa-sowa.pl – zwrot

6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

7. Reklamacje i zwroty można składać przez adres e-mail (kontakt@azurowa-sowa.pl), w wiadomości należy zawrzeć następujące punkty:

1. Imię i nazwisko
2. Adres e-mail
3. Adres
4. Numer telefonu
5. Numer zamówienia
6. Nazwy zwracanych produktów (przy każdej nazwie w nawiasie proszę wpisać ilość)
7. Powód zwrotu lub reklamacji (produkt niezgodny z opisem / produkt uszkodzony / inny powód)
8. Komentarz / uwagi (opcjonalnie).